Participanten

 • Albert Heijn
 • Bankgeheim
 • Bottles Next Door
 • CafĂ© de Rijnvaart
 • d'Ouwe Brug
 • De Gastronoom
 • Dier en Bloem aafi
 • Dockside
 • Industrieel Museum Zeeland
 • Juwelier De Bokx Wijffels
 • Nederdesign
 • Recht door Zee

Het plan is mede tot stand gekomen met een financiële bijdrage van bovenstaande bedrijven. Daarnaast hebben Rosier, gemeente Terneuzen, Stichting OKZ en Stichting Vitaal Sas een bijdrage geleverd.

Stichting OKZ

De Stichting Ondernemers Kanaalzone Zuid (OKZ) is de ondernemersvereniging van Sas van Gent. De Sasse ondernemers zijn de initiatiefnemers van dit plan. Meer informatie over Stichting OKZ vindt u op hun website. U kunt ons bereiken op onderstaande contactgegevens:

Canadalaan 2H
4551 AL Sas van Gent
E-mail: info@stichtingokz.eu

Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting OKZ. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting OKZ, tenzij anders aangegeven.

Stichting OKZ betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting OKZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Lees ook: